آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
پارک گلدن گیت | Golden Gate Park
کاخ سفید | White House
پل بروکلین | Brooklyn Bridge
جهانگردی :
آنتالیا
بانکوک
پاریس