شریعتی، خیابان ‏میرزاپور(سهیل)، کوچه ‏حدادیان، پلاک 2‏ | تلفن : 22215822
Brändövägen 9, 00570 Helsingfors, Finland | تلفن : 00358968692411
نوع ویزا:

ویزای تجاری

اطلاعات ویزا:
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
مدارک:

1. مدارک شناسایی مورد نیاز فرد نظیر پاسپورت 2. شناسنامه و ترجمه های آن ها 3. نامه های بانکی 4. اسناد مالکیت منزل یا زمین 5. نامه های کاری فرد که نشان از اشتغال به کار وی در موقعیت خاص شغلی را دارد 6. نامه اشتغال متقاضی به تحصیل در دانشگاه های ایران شانس خود را جهت اخذ ویزای توریستی کشور فنلاند، افزایش دهند. 7. دعوتنامه رسمی از شرکت/سازمان میزبان در فنلاند با ذکر اطلاعات مربوطه و دعوت کننده و مدت سفر و تعهدات مالی دعوت کننده الزامی است. 8. گواهی رسمی از شرکت/سازمان/موسسه یا شرکت تجاری به زبان انگلیسی یا ترجمه انگلیسی 9. پروانه ثبت سازمان/شرکت همراه با ترجمه به زبان انگلیسی

شهرهای توریستی فنلاند:
هلسینکی
تامپره
هتل Scandic Rosendahl
موزه هنر فنلاند | Ateneum
خیابان مانِرهیم | Mannerheimintie