خیابان شهید کلاه دوز، خیابان دروس، میدان ‏هدایت، کوچه شادلو، پلاک 10‏ | تلفن : 22550452
Budapest, Stefánia út 97, 1143 Hungary | تلفن : 003614609260
نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
مدت اعتبار ویزا:
90
مدت اخذ ویزا:
21
مدارک:

1-اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده). 2- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). 3- فتوکپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن و مجارستان. 4- تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل.) 5- هر فرد 2 قطعه عکس 4×3 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو. 6- ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوکپی فارسی مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه. 7- ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کاریا روزنامه رسمی ، یا پروانه کسب اتحادیه و گواهی اشتغال به تحصیل با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه. 8- پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک.) 9- ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه. 10- با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.

توضیحات:

هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد. لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید. در گواهی اشتغال به کار باید سمت و میزان درآمد مسافر ذکر شده باشد. برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است. برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است. در صورتیکه پدر با خانواده مسافرت نمی کند،تر جمه انگلیسی رضایت نامه پدر خانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان و تقبل هزینه ها الزامی است.

تورهای ویژه مجارستان:
تور اتریش مجارستان 97
شهرهای توریستی مجارستان:
بوداپست
پچ
دژ سیتادل | Citadella
دریاچه بالاتون | Lake Balaton
کفش های آهنی کرانه رود دانوب | Shoes on the Danube Bank