نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
توضیحات:

اتباع ایرانی برای سفر توریستی به کشور اکوادور نیاز به ویزا ندارند.

شهرهای توریستی اکوادور:
کیتو
کوانکا
موزه قدیس و صنایع دستی اکوادور | museo etnohistorico de artesanias del ecuador mindalae
کلیسای مر | La Capilla Del Hombre
پارک ال اجیدو | Parque El Ejido
x