نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
معرفی:

اتباع ایرانی جهت ورود به کشور لائوس نیاز به دریافت ویزا ندارند و ویزای آنها در مرز ورودی این کشور صادر می شود.