نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
مدت اقامت:
30
معرفی:

هموطنان ایرانی برای سفر به کشور بورکینافاسو و اقامت تا 30 روز در این کشور نیاز به دریافت ویزا ندارند. چنانچه مدت اقامت آنها در بورکینافاسو بیشتر از 30 روز به طول بینجامد، باید باید در خواست خود را برای اقامت بیشتر و مقامات این کشور ارائه دهند.

شهرهای توریستی بورکینافاسو:
آواگادوگو