نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
مدت اقامت:
30
مدت اخذ ویزا:
3
مدارک:

اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه 2 قطعه عکس 6 در 4 رنگی با پس زمینه سفید رزرو بلیط و هتل در گینه فرم سفارت مشخصات فردی برگه واکسن تب زرد