نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
قیمت:
200 یورو
مدت اقامت:
30
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزا:
10
مدارک:

اصل گذرنامه 2 قطعه عکس 3 در 4 رنگی پشت زمینه سفید اصل بلیط گواهی اشتغال به کار ترجمه شده فرم مشخصات فردی کل مبلغ ویزا

شهرهای توریستی ساحل عاج:
آبیجان
یاموسوکرو
موزه Civilisations de Cote d’Ivoire
پارک ملی بانگو | Banco National Park
هتل | des Parlementaires