نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
قیمت:
200 یورو
مدت اقامت:
30
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزا:
10
مدارک:

اصل گذرنامه 2 قطعه عکس 3 در 4 رنگی پشت زمینه سفید اصل بلیط گواهی اشتغال به کار ترجمه شده فرم مشخصات فردی کل مبلغ ویزا

شهرهای توریستی ساحل عاج:
یاموسوکرو
آبیجان
هتل ایبیز | Ibis Abidjan Plateau
هتل Detente
هتل ایبیز | Ibis Abidjan Plateau
x