نوع ویزا:

تجاری 3 ماهه 3 بار ورود

اطلاعات ویزا:
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
مدت اخذ ویزا:
15
مدارک:

گذرنامه 2 قطعه عکس مشخصات فردی کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

معرفی:

تقریبا مدت زمان اخذ این ویزا 15 روز کاری طول می کشد. با این ویزا اجازه 3 بار ورود به قزاقستان صادر می شود.

توضیحات:

اتباع خارجی می بایست با مدارک مورد نیاز به کنسولگری های قزاقستان در کشور مربوطه مراجعه نمایند. چنانچه هدف سفر ملاقات اقوام باشد، شخص دعوت کننده می بایستی به نمایندگی اداره پلیس مهاجرت وزارت کشور قزاقستان مراجعه نماید و در اینصورت دعوت نامه شخصی ثبت شده در ادارات پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان اساس صدور روادید شخصی جمهوری قزاقستان می باشد. در صورت نیاز اقامت بیش از 10 روز در قزاقستان ارائه گواهی مبتلا نبودن به بیماری ایدز ضروری می باشد. زمان صدور روادید، ساعت دریافت و تحویل مدارک توسط بخش کنسولگری در محل تعیین می گردد.

شهرهای توریستی قزاقستان:
آستانه
آلماتی
مجتمع یادبود آتامکان اتنو | Atameken Ethno Memorial Complex
پیست اسکی مدیو | Medeu Skating Rink and Ski resort
پارک مرکزی آستانه | City Park
x