خیابان طالقانی، رو به روی بوستان هنرمندان
نوع ویزا:

توریستی B1

اطلاعات ویزا:
مدت اخذ ویزا:
40
مدارک:

گذرنامه خود و اعضای خانوادتان که عازم سفر به آمریکا هستند.اعتبار گذرنامه باید شش ماه بیش ‏تر از زمان اقامت در آمریکا باشد تأییدیه فرم تکمیل شده‏ی DS-160 شناسنامه گواهی کار که از تاریخ صدور آن کمتر از یک ماه گذشته باشد و در آن، سمت و تاریخ استخدام و حقوق ماهانه و تاریخ مرخصی آمده باشد و اعالم دارد که دارنده گواهی در پایان سفر به سر کار خ ( برای فرزندان محصل و دانشجویان) رسید هزینه ‏ی پرداختی به سفارت آمریکا بابت رسیدگی به درخواست اقامت موقت عکس؛ در انتخاب عکسی که با خود به سفارت می برید دقت کنید. عکس باید جدید باشد. مدارکی که نشان دهد توانایی پرداخت تمامی هزینه ‏ی سفر خود را دارید. و اگر خودتان توانایی پرداخت تمامی هزینه ها را ندارید مدارکی باید ارائه دهید که نشان دهد، شخصی دیگر برخی یا تمام هزینه ‏های سفرتان را می ‏تواند پوشش دهد. مدارکی که ثابت کند که وابستگی ‏های شغلی، مالی و عاطفی در ایران دارید و پس از گذشت مدت اقامت، به ایران باز خواهید گشت. مدارکی دال بر هدف شما از سفر به ایالات متحده رزومه کاری خود را به همراه داشته باشند. اسناد ملکی

معرفی:

ویزای توریستی B1 ، در گروه ویزای توریستی امریکا با هدف بازرگانی و تجاری می باشد. هدف از اخذ این نوع ویزا یکی از موارد زیر باید باشد: -فرد متقاضی، قصد کار کردن در یکی از کمپانی های آمریکا را دارد و برای مشاوره به آمریکا می رود. -متقاضی از طرف یک شرکت خاصی به آمریکا می آید، تا موقتا در جلسه، کنفرانس، مشاوره و … شرکت کند. -فرد متقاضی برای تحقیقات راجع به تجارت به آمریکا سفر کند. -فرد درخواست کننده قصد سرمایه گذاری در آمریکا را داشته و می خواهد حساب باز کرده و یا دفتری اجاره کند. -و دسته آخر ورزشکارانی هستند که حقوقی دریافت نمی کنند و از طریق ویزای B1 برای بازدید تجاری وارد آمریکا می شوند. نکته مهمی که در خصوص ویزای B1 یا همان ویزای بازدید تجاری وجود دارد، بحث همراه بردن خانواده است، که ویزای B1 فقط به خود فرد متقاضی داده می شود و خانواده وی امکان همراهی فرد را ندارند و همینطور B1 ویزای کار نیست، یعنی فرد درخواست کننده با داشتن این ویزا امکان کار کردن در آمریکا را ندارد. حداقل مدت زمان صدور این نوع ویزا 3 ماهه و برای افرادی که بار اول متقاضی این نوع ویزا می باشند شش ماهه صادر می گردد. اما این حق برای بخش روادید محفوظ است که طول ویزا را به صلاحدید خود صادر نماید.

توضیحات:

اخذ ویزای آمریکا برای ایرانیان در ترکیه و ارمنستان و با مصاحبه حضوری در سفارت آمریکا و به همراه انگشت نگاری صورت میگیرد. مدت زمان اخذ ویزای آمریکا حداقل 2 هفته تا حداکثر 40 روز

شهرهای توریستی آمریکا:
بوستون
نیویورک
آستین
میدان تایمز | Times Square
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
پل گلدن گیت | Golden Gate Bridge