خیابان پاسداران، خیابان شهید محمد گل نبی پلاک 10 | تلفن : 22854277, 22840038
Avenue de la Ligue des Etats Arabes, Tunis, Tunisia | تلفن : 0021671791018
نوع ویزا:

تحصیلی

اطلاعات ویزا:
مدت اعتبار ویزا:
طبق تاریخ پرواز
مدارک:

اصل پاسپورت 2 قطعه عکس 6 در 4 رنگی با زمینه سفید بلیط هتل و پرواز قطعی شده اطلاعات فردی ( آدرس محل کار و محل سکونت و شماره تلفن ) برای ویزا تحصیلی هماهنگی با دانشگاه تونس

شهرهای توریستی تونس:
تونس
جربه
مسجد زیتونیه | Zitouna Mosque
هتل | Golden Tulip El Mechtel
هاستل جوانان تونس | Tunis Youth Hostel