تور بانکوک + پاتایا ویژه خرداد ۹۷

آدرس: ایران - تهران - تهران پاسداران، چهار راه فرمانیه، کوچه نارنجستان ششم، پلاک ۵۲۱، طبقه دوم، واحد ۵

0.00/10 براساس 0 رای
تمام شده
۹۲۶
بار این صفحه دیده شده

ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻣﺎﻫﺎن / رﻓﺖ : ۴ و ۵۱ و ۶۱ و ۷۱ و ۸۱ ﺧﺮداد / ﺑﻪ ﻣﺪت ۷ ﺷﺐ / ﭘﺮواز رﻓﺖ ﺳﺎﻋﺖ ۰۱:۱۲ / / ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ۵۳:۲۲ / /
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﯿﻦ دوﺷﻬﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - ماهان
شروع قیمت از 2,640,000 تومان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
تاریخ از 01 خرداد 1397 الی 31 خرداد 1397
مدارک لازم اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از زﻣﺎن ﺳﻔﺮ – ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 – ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ- آدرس – ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ
خدمات آژانس ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ - وﯾﺰا - ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ - ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ - ﻟﯿﺪر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن - ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت - ﺗﻌﺪاد 41 ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ 52 % ﻏﺬای رﺳﺘﻮران ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد - ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ راﯾﮕﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﺴﻞ - ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮاﻫﺮات
توضيحات ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮدک زﯾﺮ 2 ﺳﺎل 000.000.6 ﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮرﻫﺎ ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
نام مقصد مدت اقامت توضیحات
بسیار مهم

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از همگردی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت از طریق فرم تماس با ما یا قسمت نظرات اعلام کنید

شماره تلفن:
شبکه های اجتماعی: اینستاگرام تور بانکوک + پاتایا ویژه خرداد 97 تلگرام تور بانکوک + پاتایا ویژه خرداد 97
5
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
0
مرتب سازی بر اساس:
    تا کنون نظری ثبت نشده است.