• 1 نتیجه یافت شد.
مکان ها
امامزاده عبدالله
امامزاده عبدالله از گورستان های معروف تهران است که تعداد زیادی از مشاهیر علمی، ادبی و سیاسی در آنجا مدفون هستن. گمان می رود بقعهٔ داخلی آن مربوط به دو...
ری سه راه ورامین به سمت میدان شهر ری