• 1 نتیجه یافت شد.
مکان ها
سد تبارک
سد تبارک در شرق قوچان قرار گرفته، از شهر که به سمت سد تبارک می رین، تا سد حدود بیست و پنج کیلومتره که در سمت راست شما رودخانه اترک واقع شده و شما تا ...
قوچان 20 کیلومتری شمال شرقی قوچان