• 1 نتیجه یافت شد.
مکان ها
آرامگاه مولانا قطب الدین احمد ابهری (پیر زهر نوش)
این بنا که در میان ایرانگردان و جهانگردان قرار گرفته، به نام پیر زهرنوش یا بقعه پیر، شناخته می شه. شامل بقعه و چند واحد الحاقی در شمال غربیشه. بنای اص...
ابهر میدان پیراحمد