• 1 نتیجه یافت شد.
مکان ها
کوه سوخته
خروج گاز در یال جنوبی تاقدیس کوه آغاجاری در نزدیکی شهر صنعتی امیدیه، رنگ و روی سیاه به قیافه این کوه بخشیده و اون رو تیره و تار کرده، به طوری که در بی...
امیدیه‎ 12 کیلومتری شمال شرق امیدیه