جایگاه سوخت CNG نقش جهان
اصفهان خ کاوه - بلوار فرزانگان - جنب ورزشگاه نقش جهان

- فروش با کارت خوان...

جایگاه سوخت CNG کلیشاد
اصفهان - خمینی شهر کلیشاد-بلوار نجاتبخش

- فروش با کارت خوان...

جایگاه سوخت مشکات غربی1
اصفهان - آران و بیدگل اتوبان کاشان - قم

- فروش با کارت خوان...

جایگاه سوخت ولیعصر بیدگل
اصفهان - آران و بیدگل بیدگل - جاده قدیم

- نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - کارواش...

جایگاه سوخت ولی عصر برزک
اصفهان - برزک جاده ورکان - ابتدای شهر برزک

- نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان...

جایگاه سوخت کریمی مشکات
اصفهان - آران و بیدگل داخل شهر مشکات

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت 29 اسفند
اصفهان - کاشان کاشان - بلوار خلیج فارس - بلوار ملاصدرا

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت خورشایگان
اصفهان - خور و بیابانک شهر خور - ابتدای بلوار ورودی

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت طهماسبی بوئین میاندشت
اصفهان - داران بویین میاندشت - کیلومتر(2)جاده کمربندی بوئین به الیگودرز

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت شفیعی
اصفهان - شهرضا جاده شهرضا - اصفهان کیلومتر5

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت آفتاب شاهین شهر
اصفهان - نطنز کیلومتر 65 آزادراه راه اصفهان / کاشان

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت CNG فرزانگان
اصفهان خ کاوه - بلوار فرزانگان - جنب اتوبوسرانی

- فروش با کارت خوان...

جایگاه سوخت فروشندگی سکودار حیدریان سگزی
اصفهان کیلومتر 40 جاده اصفهان - نائین

- نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان...

جایگاه سوخت شیران جوزدان
اصفهان براآن شمالی - روستای جوزدان

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت سلیمانی برسیان
اصفهان براآن شمالی-5کیلومتربعدازبرسیان

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت سعادت
اصفهان صارمیه - اول خ آتشگاه

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت رسالت
اصفهان خ امام خمینی - جنب شهرک رسالت

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت آبشار
اصفهان آبشارسوم - روبروی روستای ردان - جنب امامزاده ابراهیم ردان

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت اسکان
آذربایجان غربی - ارومیه ارومیه شهرک ایثار خ فرخی خ اسکان

- نمازخانه...

جایگاه سوخت شهریار
آذربایجان غربی - ارومیه فلکه سعدی- بلوار استاد شهریار - بعد از سه راهی ایثار

- نمازخانه...

09141417105
جایگاه سوخت علیاری
آذربایجان غربی - خوی ارومیه خوی - خیابان محمد

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت منظوری-سبزی پرور
آذربایجان غربی - ارومیه ارومیه بلوار17شهریور

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت هشتجین
اردبیل - هشتجین

جایگاه سوخت شهرداری اصلاندوز
اردبیل - پارس‌ آباد‎

جایگاه سوخت ورزند
اردبیل - پارس‌ آباد‎ 2کیلومتر پارس آباد

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

045-27382330
جایگاه سوخت یغمائی
اردبیل - مشگین ‌شهر مشگین شهر خ جانبازان

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت شهرداری نیر
اردبیل - نیر‎ اردبیل - نیر

جایگاه سوخت ولیعصـر
اردبیل 12کیلومتری اردبیل به آستارا

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی...

جایگاه سوخت بلوار شهید چمران
مرکزی - نیمور اراک محلات- بلوار شهید چمران- جنب اداره هواشناسی

- نمازخانه - فروش با کارت خوان - کیف پول الکترونیکی...