• 2 نتیجه یافت شد.
پیست موتور سواری شاهین شهر
اصفهان - ابریشم پارک بانک استان

پیست موتور سواری شاهین شهر با طول مسیر 1600 متر و گنجایش 1500 نفر ایستاده بعد از تهران دومین پیست موتور سواری استاندارد در کشور است....

پیست فرمول 1
ترکیه - استانبول فرمول یک

پیست فرمول یک ترکیه که چند سال هست که مسابقه فرمول یک در این برگذار نمیشود ولی دیدن این خالی از لطف نیست...

  • 2 نتیجه یافت شد.