• 1 نتیجه یافت شد.
زندان | Zindan
ازبکستان - بخارا Mirzo Gafur Str., Buxoro, Uzbekistan

تنها دو زندان در بخارا وجود دارد. یکی داخل کشتی قلعه که در آن مجرمان سیاسی زندانی می شدن و این زندان که درست پشت قلعه (دروازه سابق) قرار دارد. ساخت و ...

  • 1 نتیجه یافت شد.