• 3 نتیجه یافت شد.
کشور تانزانیا
تانزانیا

جمهوری متحد تانزانیا یا همان تانزانیا، در شرق آفریقا قرار گرفته و دارای ۳۰ استان است که هر کدام شهرستان های تابعه خود را دارند. این کشور جمعیتی 40 میلیون نفری د...

شهر تنگمان
بوشهر - شهر تنگمان ایران بوشهر تنگمان

شهر تنکمان
البرز - شهر تنکمان ایران البرز تنکمان

  • 3 نتیجه یافت شد.