• 2 نتیجه یافت شد.
شهر جیپور
هندوستان - شهر جیپور هندوستان جیپور

جیپور یکی از زیباترین ایالت های هندوستانه که مرکز ایالت راجستانه و به شهر صورتی معروفه. این شهر که در نواحی نسبتا بیابانی هندوستان قرار داره، اولین شهری ...

کشور آفریقای مرکزی
آفریقای مرکزی

  • 2 نتیجه یافت شد.