• 1 نتیجه یافت شد.
کشور روسیه
روسیه

فدراسیون روسیه که نام رسمی کشور روسیه است،  در شمال آسیا و اروپا قرار گرفته و با ۱۷ میلیون کیلومتر مربع وسعت، لقب وسیع ترین کشور جهان را بدست آورده. این ...

  • 1 نتیجه یافت شد.