• 2 نتیجه یافت شد.
کاخ دولت پرو | Government Palace of Peru
پرو - لیما Jirón de la Unión 230, Distrito de Lima 15001, Peru

کاخ دولت پرو، که " Archbishop’s Palace " هعم نام داره، درواقع ساختمانی حکومتی و قلمرو مذهبی اسقف اعظم لیماست. ساختمان اصلی کاخ در قرن پانزدهم ساخته ...

-005113113900
کشور پرو
پرو

جمهوری پرو یا کشور پرو در  آمریکای جنوبی قرار دارد و پایتخت آن لیما است. این سرزمین پهناور با کشورهای اکوادور و کلمبیا از شمال، برزیل و بولیوی از شرق، و با...

  • 2 نتیجه یافت شد.