• 2 نتیجه یافت شد.
شهر پاناما سیتی
پاناما - شهر پاناما سیتی پاناما پاناما سیتی

پاناما سیتی، شهری پر جنب و جوش با چراغ های همیشه روشنِ که از بین جنگل های گرمسیری خودنمایی می کنه. این شهر همیشه در حال خوشامدگویی به مسافرهایی بوده که برای تفر...

کشور پاناما
پاناما

پاناما کشوری سرسبز با مساحت ۷۵۵۱۷ کیلومتر مربع در آمریکای مرکزی قرار گرفته و پایتخت آن پاناماسیتی است. این کشور از شمال به اقیانوس اطلس، از شرق به کشور کلمبیا...

  • 2 نتیجه یافت شد.