• 1 نتیجه یافت شد.
کشور عمان
عمان

کشور عمان یا " سلطان نشین عمان " ، کشور پادشاهی و عربی هست که در شبه جزیره عربستان و در همسایگی با کشورهای یمن، عربستان و امارات متحده عربی قرار دار...

  • 1 نتیجه یافت شد.