• 1 نتیجه یافت شد.
کشور هلند
هلند

هلند یکی از کشورهای اروپای غربیِ که با کشورهای آلمان و بلژیک همسایه است. تقریبا 20 درصد از مساحت هلند رو آب تشکیل میده و حدود 50 درصد از زمین‌های هلند نی...

  • 1 نتیجه یافت شد.