• 1 نتیجه یافت شد.
کشور ایتالیا
ایتالیا

جمهوری ایتالیا در جنوب اروپا قرار گرفته و از شبه جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردینی تشکیل شده. پایتخت ایتالیا با 59 میلیون جمعیت " رم " است، زبان رسم...

  • 1 نتیجه یافت شد.