• 1 نتیجه یافت شد.
کشور لیختن اشتاین
لیختن اشتاین

لیختن اشتاین کشوری کمتر شناخته شده در مرکز اروپاست که با اتریش و سوئیس همسایه است. پایتخت آن  شهر فادوتس است، جمعیت 35 هزار نفری آن به زبان آلمانی صحبت م...

  • 1 نتیجه یافت شد.