• 3 نتیجه یافت شد.
استان خراسان شمالی
خراسان شمالی ایران

خراسان شمالی از استان‌ های شمال شرقی ایران، به مرکزیت شهر بجنورد هستش که از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال با کشورترکمنستان (با ۲۸۱ کیلومتر مرز مشترک)...

شهر ورشو
لهستان - شهر ورشو لهستان ورشو

کشور کره شمالی
کره شمالی

  • 3 نتیجه یافت شد.