• 1 نتیجه یافت شد.
شهر پالرمو
ایتالیا - شهر پالرمو ایتالیا پالرمو

پالِرمو شهر اصلی و مرکز ناحیه خودمختار سیسیل و نیز مرکز شهرستان پالرمو در ایتالیا هست که از نظر تاریخی و فرهنگی همیشه نقش مهمی در تاریخ ایتالیا و مخصوصا ...

  • 1 نتیجه یافت شد.