• 3 نتیجه یافت شد.
شهر حاجی آباد
فارس - شهر حاجی آباد ایران فارس حاجی آباد

حاجی آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت، در استان فارسه، که در 337 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و در دامنه ارتفاعات کوه مور تاخی، در انتهای رشته کوه زاگرس، قرار گ...

شهر حاجی‌آباد‎
هرمزگان - شهر حاجی‌آباد‎ ایران هرمزگان حاجی‌آباد‎

حاجی فیروز
تهران ایران تهران تهران

بر اساس نوشته عبدالله مستوفی، حاجی فیروز با خاک زغال و با دوده بخاری چهره خود رو سیاه می کرد و کلاه شیپوری و یا استوانه ای بلند که از کاغذ یا مقوا بود، رو سرش م...

  • 3 نتیجه یافت شد.