• 1 نتیجه یافت شد.
کشور شیلی
شیلی

شیلی کشوری واقع در آمریکای جنوبی است که در اطراف خود رشته کوه های آند و اقیانوس اطلس را دارد و با کشورهای پرو، بولیوی و آرژانتین، مرز مشترک زمینی دارد.  ...

  • 1 نتیجه یافت شد.