• 1 نتیجه یافت شد.
کشور شیلی
شیلی

جمهوری شیلی و یا آنگونه که ما می شناسیم شیلی، کشوری با 16 میلیون جمعیت است که در آمریکای جنوبی قرار گرفته وپایتخت آن سانتیاگو است. این کشور در طراف خود رشته کوه...

  • 1 نتیجه یافت شد.