• 1 نتیجه یافت شد.
مدرسه شوکتیه
خراسان جنوبی - بیرجند میدان شهدا،خیابان خاکی

مدرسه شوکتیه یا مدرسه شوکتی یکی از بناهای تاریخی شهر بیرجند است که بر اساس اسناد موجودسومین مدرسه ایرانی به شیوه جدید و پس از مکتب‌خانه‌های سنتی است.س...

  • 1 نتیجه یافت شد.