• 2 نتیجه یافت شد.
بازار بزرگ قیصریه
اردبیل خیابان امام خمینی

این بازار بزرگ رو با طاق های جناغی و گنبدهای ساده ای که داره به راحتی می شه در اردبیل پیدا کرد. راسته های موجود در این بازار عبارتند از راسته اصلی باز...

بازار صفویه | Safaviyeh Bazaar
اردبیل خیابان امام خمینی

  • 2 نتیجه یافت شد.