• 3 نتیجه یافت شد.
شهر هماشهر
کرمان - شهر هماشهر ایران کرمان هماشهر

...

بازارهای چابهار
سیستان و بلوچستان - چابهار

مجتمع ها و بازارهای بزرگ خرید چابهار، اغلب در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار دارند، اما قابل مقایسه با مراکز خرید و بازارهای مناطق آزاد قشم و کیش نیست...

روستای کران
کرمان - هماشهر 10 کیلومتر بعد از هماشهر

روستای کران در محور سیرجان به رفسنجان قرار دارد و قبل از شهر پاریز است. این روستا به مهد تمدن سیرجان معروف است، به دلیل کوچه های قدیمی و خانه های قدیم...

  • 3 نتیجه یافت شد.