• 3 نتیجه یافت شد.
شهر مونترال
کانادا - شهر مونترال کانادا مونترال

بازارهای چابهار
سیستان و بلوچستان - چابهار

مجتمع ها و بازارهای بزرگ خرید چابهار، اغلب در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار دارند، اما قابل مقایسه با مراکز خرید و بازارهای مناطق آزاد قشم و کیش نیست...

حضور چشمگیر ایران در جشنواره فیلم مونترال
تهران

سی وهشتمین جشنواره‌ جهانی فیلم مونترال، در حالی آغاز می‌شود که مدیر جشنواره، سرژ لوزیک دو ماه قبل از کاهش کمک‌های مالی به جشنواره خبر داده بود. با این...

  • 3 نتیجه یافت شد.