• 8 نتیجه یافت شد.
روستای حسین آباد بیضا
فارس - بیضا جاده حسین آباد، نرسیده به چشمه سراب

شهر بیضا
فارس - شهر بیضا ایران فارس بیضا

...

بازارهای چابهار
سیستان و بلوچستان - چابهار

مجتمع ها و بازارهای بزرگ خرید چابهار، اغلب در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار دارند، اما قابل مقایسه با مراکز خرید و بازارهای مناطق آزاد قشم و کیش نیست...

جایگاه سوخت تل بیضا
فارس - سپیدان‎ سپیدان -تل بیضا

جایگاه سوخت بانشی بیضا
فارس - مرودشت سپیدان بخش بیضا

جایگاه سوخت بیضایی (قهرمانی)
آذربایجان شرقی - ایلخچی

جایگاه سوخت تل بیضاء
فارس - سپیدان‎ سپیدان -تل بیضا

خانه معلم دشمن زیاری
فارس - بیضا دشمن زیاری، خیابان دولت، اداره کل آموزش و پرورش

این مجتمع در مساحت 330 متر می باشد. ظرفیت پذیرش 9 نفر را دارا می باشد....

  • 8 نتیجه یافت شد.