• 5 نتیجه یافت شد.
شهر آبپخش
بوشهر - شهر آبپخش ایران بوشهر آبپخش

...

بازارهای چابهار
سیستان و بلوچستان - چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار

مجتمع ها و بازارهای بزرگ خرید چابهار، اغلب در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار دارند، اما قابل مقایسه با مراکز خرید و بازارهای مناطق آزاد قشم و کیش نیستن...

جایگاه سوخت آبپخش
بوشهر - شبانکاره خروجی آب پخش به سمت شبانکاره

جایگاه سوخت آبپخش
بوشهر - سعد آباد اتوبان برازجان گناوه -مرکز شهرآبپخش

آب پخش کن سمنان
سمنان شمال شهر سمنان

آب پخش کن که در اصطلاح محلی آبیاری سنتی سمنان بدان «پارا» می نامند، در شمال شهر سمنان واقع شده که به واسط شیب دار بودن زمین، آب رودخانه گل رودبار با س...

  • 5 نتیجه یافت شد.