• 1 نتیجه یافت شد.
مدرسه نیم آورد
اصفهان بازار اصفهان

یکی از مدارس قدیمی اصفهان مدرسه نیم آورده که توی بازار اصفهان و توی یکی از محله های شهر که به همین اسم معروفه قرار داره . دلیل انتخاب اسم این مدرسه د...

  • 1 نتیجه یافت شد.