• 1 نتیجه یافت شد.
حمام اوچدکان
اردبیل محله اوچدکان

این حمام در محله اوچ دکان اردبیله و نسبت به دیگر حمام هاى قدیمى شهر، از اصالت بیشترى برخورداره. بر مبناى ماده تاریخى که در سنگ نبشته بالاى تاق نماى س...

  • 1 نتیجه یافت شد.