• 1 نتیجه یافت شد.
موزه اسناد و نسخ خطی و مردم شناسی
البرز - کرج چهارراه طالقانی کرج، تالارشهیدان نژاد فلاح

موزه اسناد و نسخ خطی و مردم شناسی کرج اولین موزه تاریخ کرج و یکی از بهترین موزه های ‌پژوهشی ایرانه. در این مکان پژوهشکده کرج شناسی هم وجود دارد .40 ...

  • 1 نتیجه یافت شد.