• 2 نتیجه یافت شد.
قلعه اولتان (اولتان قالاسی)
اردبیل - پارس‌ آباد‎ روستای اولتان

قلعه اولتان در کنار رود ارس و در همسایگی روستای کهن اولتان قرار گرفته و در مساحت ۳۲۰ هزار متر مربع بنا شده. این قلعه با ترکیب بجا مونده ازش یک دژ نظام...

روستای اولتان
اردبیل - پارس‌ آباد‎

  • 2 نتیجه یافت شد.