• 1 نتیجه یافت شد.
غار لم پلنگی
فارس - خانه زنیان روستای بلع زار

این غار طبیعی و از نوع آبرفتیه و مسیر این غار رو باید به صورت سینه خیز رفت و احتمالا دلیل نام گذاریش هم این بوده که یه پلنگ توش زندگی می کرده....

  • 1 نتیجه یافت شد.