• 1 نتیجه یافت شد.
تکیه پهنه
سمنان بازار پایین، مجاور امامزاده یحیی

قدمت تکیه مذبور به دوره قاجار می رسه، این تکیه زیبا از جنوب شرق به وسیله راهروی باریک و مسقف به مسجد امام و از شمال غربی به مسجد جامع و حمام پهنه از ج...

  • 1 نتیجه یافت شد.
تبلیغات