• 2 نتیجه یافت شد.
آرامگاه شاه عباس کبیر | Tomb of Shah Abbas
اصفهان - کاشان میدان امام خمینی(ره)-خیابان امام خمینی(ره)- امامزاده حبیب موسی (ع)

شاه عباس کبیر در شهر زیبای کاشان و در امامزاده حبیب بن موسی (ع) به خاک سپرده شده، امامزاده ای در خیابان امام خمینی (ره) که چند روزی و به تعیبری(چند ما...

شهرزیرزمینی کاشان
اصفهان - کاشان شهرزیرزمینی کاشان

  • 2 نتیجه یافت شد.
تبلیغات