• 1 نتیجه یافت شد.
جربه هود | Djerbahood
تونس - جربه Erriadh, Djerba Island, Tunisia

دوست داشتنی ترین نقطه ی شهر، قسمت قدیمی شهر است که به نقاشی های فوق العاده زیبایی مزین شده است. این موزه ی خیابانی توسط هزاران نقاش از سراسر دنیا در س...

-0021697149161
  • 1 نتیجه یافت شد.