• 2 نتیجه یافت شد.
ربع رشیدی | Rob'e Rashidi
آذربایجان شرقی - تبریز منطقه باغمیشه

ربع رشیدی یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تبریز واقع در باغمیشه به سبک معماری آذری است.حدود 700 سال پیش در تبریز، دانشگاهی به نام رشیدالدین فضل الل...

عمارت شهرداری موزه شهر
آذربایجان شرقی - تبریز کاخ شهرداری تبریز

  • 2 نتیجه یافت شد.
تبلیغات