• 1 نتیجه یافت شد.
بقعه رودبند
خوزستان - دزفول محله رودبند

سید سلطان علی رودبند معروف به پیر رودبند یا روبند، امامزاده ای درشهر دزفول و در محله ای به همین نام مدفون است. رودبند نوه "شیخ صفی الدین اردبیلی" و پد...

  • 1 نتیجه یافت شد.