• 2 نتیجه یافت شد.
امامزاده سید ابراهیم
زنجان

آرامگاه امامزاده سید ابراهیم در داخل شهر زنجان در قبرستانی واقع در منتهی الیه سمت شرقی شهر قدیم، مشرف به دیوار حصار شهر قرارگرفته که امروزه قسمتی از ق...

آستان مقدس امامزاده حیدر گیلوان
زنجان - طارم‎ گیلوان

  • 2 نتیجه یافت شد.