• 2 نتیجه یافت شد.
امامزاده سلطان سید علی
اصفهان - نائین بلوار شهدا

نسب این امامزاده جلیل القدر بنا به گفته و اعتقاد بزرگان و معتمدین شهر و کتب تاریخی نایین به امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می رسه. مؤلف تاریخ نائین ب...

امامزاده زین الدین
اصفهان - نائین جاده نائین-انارک

  • 2 نتیجه یافت شد.